Το Γραφείο Περιβαλλοντικής της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

- Ενημερώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη στήριξη και δράση των ομάδων Π.Ε.
- Συντονίζει κατ' έτος περί τα 300 προγράμματα Π.Ε.
- Οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες επιμόρφωσης
- Καλεί επιλεγμένους εισηγητές ευαισθητοποιημένους σε θέματα που αφορούν στο αστικό και φυσικό περιβάλλον
- Προγραμματίζει επισκέψεις σε προστατευόμενες περιοχές (natura-Ramsar) και εξορμήσεις με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον
Σκοπός του Γραφείου Π.Ε.
Η συνεργατικότητα και η εργασία σε ομάδες για το

"εργάζεσθαι και φυλάσσειν τον κόσμον"