Τελική Έκθεση και Υποβολή Παραδοτέου Υλικού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 – 2016

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σας ενημερώνει σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της τελικής έκθεσης υλοποίησης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Read more

Διευκρινίσεις για προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης σας υπογραμμίζει περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε.

Read more