Τελική Έκθεση και Υποβολή Παραδοτέου Υλικού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 – 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των τελικών εκθέσεων υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των παραδοτέων προϊόντων τους (αφίσα,

Read more

Διαγωνισμός Φωτογραφίας και Βίντεο με θέμα “Το μέλλον που θέλουμε –βιώσιμη διαχείριση πόρων”

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνει σχετικά με τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας και Βίντεο που

Read more