Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων σε Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Περιβαλλοντικός Γραμματισμός & Κοινωνική Αλληλεγγύη».

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, ως συντονιστής του Τοπικού Περιβαλλοντικού Δικτύου με θέμα: «Περιβαλλοντικός Γραμματισμός & Κοινωνική

Read more