Φόρουμ- Πολιτιστικό εργαστήρι | Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: προτάσεις για έναν άλλο κόσμο από κοινού

Φόρουμ- Πολιτικό εργαστήρι: «Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: προτάσεις για έναν άλλο κόσμο από κοινού» δημιουργία ενός προγραμματικού πλαισίου πολιτικής και κοινωνικής

Read more