«Πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας»

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Εκπαίδευση για την Αειφορία και τη Βιωσιμότητα

– Τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας».

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019.

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να υλοποιήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να την παρακολουθήσουν.

Απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσής μας και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. και επιστροφή στις 20.30 μ.μ. από την Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Κολοκοτρώνη 22.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τηλ. 2310587545.