Αποτελέσματα σεμιναρίου δημιουργίας Ιστοχώρων-2013

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δ. Θεσσαλονίκης έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη σειρά των 10 σεμιναρίων που διοργάνωσε για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και συνεχίζει με τα επόμενα 7 για νηπιαγωγούς.

Τα σεμινάρια αυτά διοργανώθηκαν σε συνεργασία με του σχολικούς συμβούλους της Πρωτοβάθμιας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΚΕΠΛΗΕΝΤ, έκαναν τη διάχυση του σεμιναρίου και οργάνωσαν τα τμήματα.

Η ανταπόκριση των δασκάλων ήταν αναπάντεχη!

Από τη μεριά μας, σαν διοργανωτές, είχαμε θέσει τους εξής περιορισμούς:

  • α) το σεμινάριο να είναι βιωματικό
  • β) ο πήχης να σηκωθεί ψηλά: θέσαμε σαν αντικειμενικό στόχο, ο εκπαιδευτικός τελειώνοντας, να μπορεί να ξεκινήσει να χτίζει το δικό του ιστοχώρο.

Αυτά τα δύο αυτόματα σήμαιναν ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έπρεπε να έχει τον δικό του ΗΥ και την φροντίδα που χρειάζεται ώστε φεύγοντας να έχει αυτές τις δεξιότητες.

Άρα λοιπόν, αμέσως-αμέσως ο αριθμός των εκπαιδευομένων του κάθε τμήματος περιοριζόταν από τον αριθμό των ΗΥ που διαθέτει ένα σχολικό εργαστήριο και από όσους μπορούσαμε να υποστηρίξουμε σαν εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οπότε ήταν όντως ανθρωπίνως αδύνατο να συμμετέχουν όλοι όσοι θα θέλαμε. Παρόλα αυτά, είναι η πρώτη φορά που καλύπτονται τόσοι πολλοί συνάδελφοι από παρόμοιο σεμινάριο!

Για να επιτύχουμε το στόχο μας:

  • καθορίσαμε τις ελάχιστες δεξιότητες πληροφορικής που έπρεπε να κατέχει ο εκπαιδευόμενος,
  • οργανώσαμε το εκπαιδευτικό υλικό μας, δημιουργώντας μια μελέτη περίπτωσης και διαθέτοντας έτοιμο υλικό στον ΗΥ κάθε εκπαιδευόμενου,
  • προετοιμαστήκαμε / εκπαιδευτήκαμε ώστε να μπορούμε να το κοινωνήσουμε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
  • από σεμινάριο σε σεμινάριο βελτιώναμε το υλικό μας ώστε να ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες των εκπαιδευομένων μας,
  • ζητήσαμε αξιολόγηση που θα μας επέτρεπε να έχουμε μια εικόνα της αποδοτικότητάς μας.

Έτσι, σήμερα, με περηφάνεια, μπορούμε να ανακοινώσουμε τα στατιστικά της δουλειάς μας!

Έγιναν 10 τμήματα. Εκπαιδεύτηκαν 153 άτομα.

Ζητήσαμε από τους ενδιαφερόμενους να μας αξιολογήσουν σε διαφόρους άξονες: Γνωστική επάρκεια, Μεταδοτικότητα, Προετοιμασία, Εκπαιδευτικό υλικό, Συμπεριφορά, Οργάνωση, την Υπηρεσιακή ανάγκη που κάλυπταν με το σεμινάριο αυτό.

Τα αποτελέσματα

Καταγράφουμε ξεχωριστά την υπηρεσιακή ανάγκη, μια που η ερώτηση αφορούσε στο πόσο ο καθένας ήρθε στο σεμινάριο γιατί η γνώση που θα αποκτούσε θα ήταν χρήσιμη για το σχολείο του.

Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχουμε ήδη τα πρώτα σας αποτελέσματα: ιστοχώρους που έχετε ήδη κατασκευάσει μετά από γνώσεις που αποκτήσατε από το σεμινάριο αυτό!

Σύντομα θα αναρτήσουμε το υλικό μας στο e-Learning σύστημά μας ώστε να μπορείτε να το κατεβάζετε και να ξανατρέχετε τις ασκήσεις.