Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Οδηγίες για την απόδοση λογαριασμών ΠΣΔ σε μαθητές Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης.

Από την εμπειρία μας με τα σχολικά εργαστήρια, αλλά και από προτάσεις συναδέλφων που κάνουν πλήρη χρήση του εργαστηρίου ...