Δικτυακή υποδομή σχολείων. Περιγραφή, προβλήματα, λύσεις

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δ. Θεσσαλονίκης, η Σχολική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Δ. Θεσσαλονίκης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας υλοποιούν σεμινάριο με θέμα:

Δικτυακή υποδομή σχολείων. Περιγραφή, προβλήματα, λύσεις.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάρια απευθύνεται σε αρχαρίους στο αντικείμενο εκπαιδευτικούς, που όμως έχουν ενεργό ενδιαφέρον και εμπλοκή στην καλή λειτουργία του εργαστηρίου πληροφορικής.

Διάρκεια σεμιναρίου: 12 -.

Εισηγητής του σεμιναρίου: ο κος Μαβίδης Απόστολος, Τεχνικός Υπεύθυνος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

Ημερομηνία σεμιναρίου: 9 Μαρτίου 2016. Το σεμινάριο θα επαναληφθεί αν υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Χώρος υλοποίησης: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θεσσαλονίκης, 2ος όροφος.

Ώρα έναρξης: 12μμ

Θεματολογία: Το σεμινάριο αποτελείται από 4 μέρη:

Ενότητα 1

  • Δικτυακή υποδομή σχολείων: ποιες είναι οι συσκευές που φέρνουν το Ίντερνετ στο σχολείο.
  • Γενική δομή διασύνδεσης με το ΠΣΔ:
  • Δικτυακές συσκευές και σύνδεσή τους: Πώς συνδέονται μεταξύ τους για να έχει Ιντερνετ η σχολική μονάδα

Η εισήγηση στην ενότητα αυτή θα συνοδεύευται από επίδειξη σύνδεσης των επιμέρους συστατικών της δικτυακής υποδομής.

Ενότητα 2

  • Τοπικά δίκτυα: Βασικές έννοιες. Θα καλυφθούν βασικές έννοιες δικτύων.
  • Ρυθμίσεις: Προσανατολισμένες ρυθμίσεις στις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας

Η εισήγηση στην ενότητα αυτή θα συνοδεύευται από επίδειξη ρυθμίσεων των καρτών δικτύου, του ρούτερ και, γενικά, των επιμέρους συστατικών της δικτυακής υποδομής.

Ενότητα 3:

  • Ασύρματα δίκτυα: Μοίρασμα Ιντερνετ στο σχολικό χώρο
  • Ρυθμίσεις ασύρματων συσκευών: Ρυθμίσεις για την παροχή Ιντερνετ στο σχολικό χώρο

Η εισήγηση στην ενότητα αυτή θα συνοδεύεται από επίδειξη ρύθμισης ασύρματου ρούτερ σαν κύριο και σαν hot spot.

Ενότητα 4:

  • Προβλήματα και αντιμετώπιση.

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν βασικά προβλήματα Ίντερνετ που είναι συνήθη σε μια σχολική μονάδα καθώς και ενέργειες που μπορούν να γίνουν από έναν μη-ειδικό για την επίλυσή τους.

Η διάλεξη θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στους εκπαιδευτικούς.

Οι αιτήσεις για το σεμινάριο έκλεισαν!

Από την εμπειρία μας με τα σχολικά εργαστήρια, αλλά και από προτάσεις συναδέλφων που κάνουν πλήρη χρήση του εργαστηρίου ...