Αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία

Η Σχολική Σύμβουλος της 17ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, κα Μέλλω-Αιμιλία Κέκια,  την Τρίτη 17η Φεβρουαρίου 2015 και ώρες 8:15 έως 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και στο 1ο και 14ο Δημοτικά Σχολεία Ευόσμου, οργάνωσε και υλοποίησε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:

«Διδακτική των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου και Νέες Τεχνολογίες: Νέοι ψηφιακοί πόροι και εκπαιδευτικές πρακτικές»

Στην ημερίδα πήραν μέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της 17ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.

Σε αυτήν παρουσιάστηκε ένα πλήθος νέων ψηφικών εκπαιδευτικών υλικών και πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν  τον εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας να εντάξει αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος και της σχολικής ζωής.

Με το πέρας της ημερίδας, συγκεντρώνουμε  στη σελίδα αυτή το υλικό από τις παρουσιάσεις, θεωρώντας ότι είναι χρήσιμο να είναι μαζεμένη σε έναν ιστότοπο όλη η πληροφορία που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να κάνει εφαρμογή των δυνατοτήτων που του παρέχουν οι ΤΠΕ.

Αναλυτικά:

Εισηγητής Τίτλος εισήγησης Προυσίαση-Υλικό
Άννα Μονέφτση Διδακτική των μαθημάτων του Δ.Σ. και πόροι του ‘Ψηφιακού Σχολείου’:
Ανάδειξη και προβολή του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διαδραστικά σχολικά βιβλία και ‘Φωτόδεντρο’
Παρουσίαση:http://i-participate.gr/groups/dimotika/documents/

Επιπλέον υλικό:

Μαρία Κοτσακώστα Διδακτική των Μαθηματικών και ΤΠΕ: Σύγχρονες αρχές της διδακτικής των μαθηματικών
Αθανάσιος Φυλάκης Διδακτική των Μαθηματικών και ΤΠΕ: Αξιοποίηση των διδακτικών γεγονότων και ενεργειών διαβάζοντας τα μαθηματικά υπό τη σκιά ψηφιακών εφαρμογών δυναμικής γεωμετρίας
Ευάγγελος Κελεσίδης Διδακτική της Ιστορίας και ΤΠΕ:
Οι χρονολογικές γραμμές με χειραπτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία
Σύνδεσμοι Εργαλείων για τη διδασκαλία της Ιστορίας
Ιωάννης Σαλονικίδης Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος & Γεωγραφίας και ΤΠΕ:
Τα διαδραστικά σχολικά βιβλία Μελέτης Περιβάλλοντος & Γεωγραφίας και ο ιστότοπος e-Μελέτη
Παρουσίαση:
Επιπλέον υλικό:
Ιωάννης Λεύκος Διδακτική των Φυσικών και ΤΠΕ:
Φυσικά Δημοτικού: Προτάσεις διερευνητικών προσεγγίσεων με χρήση ΤΠΕ
Σύνδεσμοι για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
Τάνια Κερκίρη Ψηφιακά σχολικά περιοδικά και σχολικές εφημερίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: schoolpress: ένα συνεργατικό εργαλείο του ΠΣΔ για την υποστήριξη της μάθησης και την προαγωγή των projects Παρουσίαση:
schoolPress

Επιπλέον υλικό:
http://schoolpress.sch.gr/
Νικόλαος Μιχαηλίδης Το δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών του ‘Ψηφιακού Σχολείου’:
Η Δράση ανάδειξης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και ο δικτυακός κόμβος ‘Συμμετέχω’
Παρουσίαση:
http://i-participate.gr/groups/dimotika/documents/
Επιπλέον υλικό:
http://i-participate.gr
Ιωάννης Τουρλιδάκης H ψηφιακή κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης:
e-Τwinning: Συνεργασίες των σχολείων στην Ευρώπη
Επιπλέον υλικό:

 

Από την εμπειρία μας με τα σχολικά εργαστήρια, αλλά και από προτάσεις συναδέλφων που κάνουν πλήρη χρήση του εργαστηρίου ...