Ο ΗΥ μου αργεί να ξεκινήσει

Πολλοί συνάδελφοι έχουν βάλει το deepFreeze σαν λύση για να έχουν το εργαστηριό τους ασφαλές.

Όμως προσοχή: ταυτόχρονα πρέπει να έχουν απενεργοποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις των antivirous / Windows / Java και όσων προγραμμάτων κάνουν αυτόματες ενημερώσεις τακτικά.

Αυτά τα προγράμματα κάθε φορά που ανοίγει το μηχάνημα προσπαθούν να ενημερωθούν και φυσικά όταν κλείσει όλες οι ενημερώσεις εξαφανίζονται, ακριβώς λόγω του deepFreeze!

Από την εμπειρία μας με τα σχολικά εργαστήρια, αλλά και από προτάσεις συναδέλφων που κάνουν πλήρη χρήση του εργαστηρίου ...