ΚΕΔΔΥ: Ευχαριστήρια επιστολή

Το Β’ ΚΕΔΔΥ Δ. Θεσσαλονίκης έχει στείλει ευχαριστήρια επιστολή προς το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσσαλονίκης για την συνεργασία που είχαμε μαζί τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι τεχνικοί Υπεύθυνοι του ΚΕΠΛΗΝΕΤ κατά τη διάρκεια του 2012-2013 έφτιαξαν τη δομημένη καλωδίωση του ΚΕΔΔΥ, παραχώρησαν 1 RACK, 2 εκτυπωτές και 2 ΗΥ με αντίστοιχες οθόνες για την καλή λειτουργία του ΚΕΔΔΥ καθώς επίσης έδωσαν τεχνική υποστήριξη όπου χρειαζόταν.

Από την εμπειρία μας με τα σχολικά εργαστήρια, αλλά και από προτάσεις συναδέλφων που κάνουν πλήρη χρήση του εργαστηρίου ...