Αποτελέσματα σεμιναρίου Ubuntu 2013

Στις 11 και 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο που διοργανώθηκε από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δ. Θεσσαλονίκης και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα εργαστήρια του 1ου ΣΕΚ Ευόσμου. Το σεμινάριο αφορούσε στη δράη της Τεχνικής Στήριξης (http://ts.sch.gr) που έχει σκοπό την υποστήριξη του πληροφοριακού εξοπλισμού των Σχολικών και Διοικητικών μονάδων του ΥΠΔΒΜΘ και την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του εξοπλισμού ΤΠΕ για την:

  1. Αντιμετώπιση προβλημάτων εξοπλισμού ΤΠΕ των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων (δηλαδή των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ – Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ. και του λοιπού υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού)
  2. Υιοθέτηση προς χρήση τεχνολογιών ή ρυθμίσεων που καθιστούν τον εξοπλισμό περισσότερο εύκολο στη χρήση/διαχείριση και αποδοτικό στην παιδαγωγική αξιοποίηση.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 και συγκεκριμένα της δράσης Β’ «Στήριξη της Πληροφοριακής Υποδομής του Ψηφιακού Σχολείου».

Το συγκεκριμένο σεμινάριο παρακολούθησαν 105 πληροφορικοί, εκπαιδευτικοί της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στους οποίους δόθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.

Η ίδια επιμόρφωση έχει πραγματοποιηθεί συνολικά πανελλαδικά σε 22 πόλεις και συμμετείχαν 1.179 εκπαιδευτικοί.

Υπεύθυνος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 είναι ο Γιάννης Σιάχος, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Mse, εκπαιδευτικός ΠΕ19, αποσπασμένος στο ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Στον ενημερωτικό κόμβο http://ts.sch.gr συνδέονται 2.400 διαφορετικοί χρήστες, ή 59.000 διαφορετικοί χρήστες σε μηνιαία βάση και αντλούν 900GBytes πληροφορίας μηνιαίως, όπως φαίνεται και από τα στατιστικά http://ts.sch.gr/statmodts/

Από την εμπειρία μας με τα σχολικά εργαστήρια, αλλά και από προτάσεις συναδέλφων που κάνουν πλήρη χρήση του εργαστηρίου ...