Απολογισμός “Ανταλλάσσω-Αξιοποιώ” Οκτ 2012-Απρ 2013

Τον Οκτώβριο 2012 το ΚΕΠΛΗΝΕΤ εγκαινίασε τη δράση “Ανταλλάσσω-Αξιοποιώ“.

Ο σκοπός της ήταν η χρήση υλικών αλλά και γενικότερου εξοπλισμού που βρίσκονται εγκαταλειμένα στα σχολικά εργαστήρια.

Με τα υλικά αυτά το ΚΕΠΛΗΝΕΤ συναρμολογεί ΗΥ τους οποίους και παραχωρεί στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, αναδιανέμει τον λοιπό αχρησιμοποίητο εξοπλισμό όπως σκάννερς, εκτυπωτές, οθόνες, RACKS και, τέλος, διαθέτει στις σχολικές μονάδες και εγκαθιστά στους ΗΥ των εργαστηρίων τους άλλα εξαρτήματα όπως: διάφορες κάρτες, δίσκους, μνήμες, κουτιά ΗΥ βελτιώνοντας τις δυνατότητές τους.

ΑπογραφήΑνταλλάσσωΑξιοποιώ
Σχήμα 1

Μέχρι σήμερα, έχουν δοθεί 18 ΗΥ, 12 οθόνες, 2 σκάννερς, 4 εκτυπωτές, 2 RACKS, 1 laptop αλλά και πάρα πολλά εξαρτήματα.

  • Υπολογιστές: 12 P4, 2-3Mhz, 512MB Ram, 40GB disk, 6 P3-Celeron 777-1.1MHz, 40MB disk
  • Εκτυπωτές: 3 laserJet, 1 inkjet
  • Scanners: 2
  • Οθόνες: 11 CRT, 1 Flat

και σχηματικά στο [Σχήμα 1].

Η δράση αυτή έγινε παράλληλα με τις υπόλοιπες καθημερινές δραστηριότητες του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, δηλαδή την υποστήριξη του γραφείου και την υποστήριξη σχολικών μονάδων καθώς και τη συμμετοχή σε άλλες δράσεις, όπως το Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, αλλά και τη διοργάνωση σεμιναρίων.

Η δράση Ανταλλάσσω-Αξιοποιώ μέχρι τώρα στηρίχτηκε σε υλικό που διέθεσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ αλλά και σε υλικά (μητρικές, κουτιά, μνήμες, τροφοδοτικά κ.λπ.) που βρήκαμε στα σχολικά εργαστήρια ή μας παραχώρησαν διάφορα σχολεία.

Σήμερα πια είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε ενεργοποιήσει τα σχολεία και η δράση αυτή συνεχίζει με τις προσπάθειές τους.

Η εξέλιξη της δράσης αυτής και ο τρόπος που την έχουν αγκαλιάσει τα σχολεία φαίνεται στα σχόλια.

Μετά την ενεργοποίηση των σχολικών μονάδων, πολλά από τα υλικά που αντάλλαξαν οι σχολικές μονάδες μεταξύ τους δεν αντικατοπτρίζονται στα παραπάνω νούμερα.

Είμαστε διατεθειμένοι με τη βοήθειά σας να συνεχίσουμε…