Πανελλαδικός Μαθητικός διαγωνισμός για τα δάση και τη δασοπονία

Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 19246/Δ2/05-2-2016 εισερχομένου εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του ελληνικού σταδίου του μαθητικού διαγωνισμού για τα δάση και τη δασοπονία στην Ευρώπη, «Young People in European Forests», που προτίθεται να διοργανώσει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ελληνικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Σάββατο 23 Απριλίου 2016.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Β’/θμιας Εκπ/σης και πρόκειται για διαγωνισμό γνώσεων στο αντικείμενο της δασοπονίας και σε καθορισμένη ύλη για τα Δάση και τη Δασοπονία στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει δύο στάδια, το ευρωπαϊκό και το εθνικό. Η νικήτρια ομάδα του εθνικού σταδίου θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό στάδιο.
Στόχοι του διαγωνισμού είναι η προώθηση γνώσεων στο αντικείμενο της δασοπονίας, η εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες της δασοπονίας, η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστασία των δασών, η κατανόηση της αξίας των δασικών οικοσυστημάτων στις διάφορες χώρες, η συνειδητοποίηση του καθοριστικού ρόλου του ανθρώπου στην ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των δασών και η βελτίωση και αύξηση της κινητικότητας των μαθητών.

39743 – 100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ_signed