Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Σήμα Αειφόρου Σχολείου και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου” στο Κέντρο Επιστημών και Διάδοσης της Τεχνολογίας NOESIS

 

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Π. Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, τα αντίστοιχα Τμήματα Π.Ε. της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Aειφόρουμ και το Κέντρο Επιστημών και Διάδοσης Τεχνολογίας (NOESIS), διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Σήμα και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου»

(εγκεκριμένο από το ΥΠ.Ε.Θ 193616/Δ2/30-11-2015)

την Παρασκευή 18.3.2016 και ώρες 18.00-20.30΄στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΕΣΙΣ.

Το «Σήμα Αειφόρου Σχολείου» είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετικό έγγραφο 193616/Δ2/30-11-2015) και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UΝΕSCO (σχετικό έγγραφο αρ.πρωτ.5121/100.5/ΑΣ 1244/12-10-2015).

Σκοπός του σεμιναρίου, που διοργανώνεται είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν συνεργατικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με στόχο ένα Αειφόρο Σχολείο, ένα σχολείο που ενσωματώνει τις ιδέες και τις αξίες της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτιρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα.

Επειδή η υλοποίηση ενός προγράμματος Αειφόρου Σχολείου απαιτεί την εμπλοκή του συνόλου της σχολικής κοινότητας, προτεραιότητα στην επιλογή θα δοθεί σε αιτήσεις εκπαιδευτικών από την ίδια σχολική μονάδα, καθώς στόχος είναι να δημιουργηθούν ομάδες εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

18.00 – 18.10: Προσέλευση- Εγγραφές:

18.10-18.20 : Έναρξη-χαιρετισμοί Yπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

18.20 -18.40: Ν. Τριανταφυλλίδου 4ο Γυμνάσιο Πολίχνης «Αιεφόρο Σχολείο-ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

18.40-19.00: Χ. Καγιάνης, Δημ. Σχολείο Νεοχωρούδας «Κτίζοντας ένα Αειφόρο Σχολείο»

18.00-19.10: Διάλειμμα

19.10-20.00: «Σήμα και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου», Δρ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Αειφόρουμ, Διευθυντής Ραλλείου ΓΕ.Λ. Θηλέων Πειραιά

20.00 – 20.25: Ολομέλεια, Συζήτηση, αξιολόγηση, διατύπωση συμπερασμάτων

20.25-20.30: Παραλαβή βεβαιώσεων