Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως

DSC_0048Στις 6/3/2015 υλοποιήθηκε η επιμορφωτική δράση με τίτλο “Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής στη μαθησιακή διαδικασία” που οργάνωσε η Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ. Θεσσαλονίκης, κα Κερκίρη Τάνια, με το Ζωγράφειο Γυμνάσιο-Λύκειο της Κωνσταντινούπολης. Η επιμορφωτική δράση έγινε παράλληλα με την πολιτιστική εκδρομή που οργάνωσε το τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ. Θεσσαλονίκης στην Κωνσταντινούπολη, 5-8 Μαρτίου 2015.

Στην επιμόρφωση πήραν μέρος καθηγητές του Ζωγράφειου και ενημερώθηκαν σχετικά με δυνατότητες της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναλυτικά οι εισηγήσεις είχαν ως εξής:

  • Τάνια Κερκίρη, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, PhD, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Υπεύθυνη ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δ. Θεσσαλονίκης. Τίτλοι εισηγήσεων:Εργαλεία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και η συμμετοχική μαθησιακή διαδικασία, Χρήση Διαδραστικών Μεθόδων Στη Διδασκαλία, Σχολική εφημερίδα: τρόπος συνεργατικής μάθησης και υλοποίησης projects
  • Χριστοφίλη Τσιάμη, απόφοιτος Επιστήμης Υπολογιστών Π. Κρήτης, Msc, Καθηγήτρια Πληροφορικής στο 5ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, μέλος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Τίτλος εισήγησης: Ψηφιακή Αφήγηση, εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης
  • Μαρία Τσακίρη, Φυσικός, DEA, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Κέντρου Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τίτλος εισήγησης: Μελέτη της κίνησης με χρήση βιντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική διδακτική πρόταση εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής