Οδηγός για πιστοποίηση Α και Β Επιπέδου

Πιστοποίηση Α ΕπιπέδουΠιστοποίηση Β ΕπιπέδουΠροετοιμασία για τις εξετάσεις

Πιστοποίηση Α Επιπέδου

Η επίσημη σελίδα για την πιστοποίηση Α επιπέδου: http://b-epipedo2.cti.gr/mis/

Οδηγός ενημέρωσης εκπαιδευτικών για την πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α’ επίπεδο)

Οι  ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων ανακοινώνονται σταδιακά, σύμφωνα με το πλήθος των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, αλλά και τη διαθεσιμότητα ανά περιοχή των Κέντρων Πιστοποίησης.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση εργασίας (αποστολή στο fax: 210 3222135), από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπέδου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://b-epipedo2.cti.gr,  / [Υλικό Οργάνωσης-Διαχείρισης] / [Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ] / [Πιστοποίηση Α’ Επιπέδου] / [Έντυπα, Διαδικασίες]

Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις διαδικασίες αυτές συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά αίτηση (http://b-epipedo2.cti.gr/mis), μέχρι και 3 φορές.

Για τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις απαιτείται η εκ των προτέρων απόκτηση κωδικών.

Ύλη εξέτασης 

Υλικό πιστοποίησης

Ασκήσεις πιστοποίησης και δείγματα ερωτήσεων:

Πιστοποίηση Β Επιπέδου

Ενημερωτικό υλικό: http://b-epipedo.cti.gr/portal/ ,  http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19/20, καθώς και «συναφών» κλάδων, που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α Eπίπεδο).
Από την προϋπόθεση της πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20.
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης (αποστολή με fax στο 210 3222135), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα επιμόρφωσης.  Η επιμόρφωση συμπληρώνεται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.
Συνεπώς, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την περίοδο που παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, θα πρέπει ειδικότερα κατά την περίοδο αυτή, να διδάσκουν ένα από τα βασικά μαθήματα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. (esos.gr).

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας – Manual (.pdf)
Υποδείγματα των απαιτούμενων βεβαιώσεων:

Εκπαιδευτικό υλικό:

Τι να διαβάσω για τις εξετάσεις

  • Δομή σεναρίου: περιλαμβάνει έτοιμους τους τίτλους των ενοτήτων/υπο-ενοτήτων ενός σεναρίου για εμπλουτισμό με τον επεξεργαστή κειμένου.
  • Διατύπωση στόχων: ρήματα και φράσεις που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συγγραφή σεναρίων.
  • Ποιο λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί σε ένα σενάριο; Επιλογή λογισμικού ανά μάθημα. (ΠΗΓΗ: Μπαλκίζας Νικόλαος, ανάκτηση 2010).
  • Γιατί το «Χ» λογισμικό σε ένα σενάριο; Αιτιολόγηση χρήσης επιλεγμένου λογισμικού.

Ειδικά θέματα

Πηγή: xkfilippidis.blogspot.gr

Από την εμπειρία μας με τα σχολικά εργαστήρια, αλλά και από προτάσεις συναδέλφων που κάνουν πλήρη χρήση του εργαστηρίου ...