Λειτουργία τοπικού θεματικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ότι για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 θα επαναλειτουργήσει το τοπικό θεματικό περιβαλλοντικό δίκτυο Ενημερώνομαι, ανακυκλώνω, σκέφτομαι τον συνάνθρωπο

Άξονες:

  • Η ενημέρωση υποστηρικτικό εργαλείο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Ανακυκλώνω δεν αναβάλλω
  • Συλλογή πλαστικών καπακιών-αγορά αναπηρικού αμαξιδίου
  • Εθελοντισμός για το περιβάλλον και την αειφορία
  • Ενεργός πολίτης, περιβαλλοντικά εγγράμματος, κοινωνικά αλληλέγγυος
  • Στόχος του είναι να επιδιώξουν οι μαθητές την προσωπική προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση με τη σκέψη “Δρω τοπικά-σκέφτομαι παγκόσμια”

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα ανάλογου περιεχομένου να δηλώσουν την ένταξη ή την παραμονή τους για το σχολικό έτος 2017-2018 στην παρακάτω φόρμα:

 

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Ειδικότητα (απαραίτητο)

Σχολική μονάδα (απαραίτητο)

Τίτλος προγράμματος που υλοποιείτε (απαραίτητο)

Αριθμός μαθητών (απαραίτητο)