Κιλκίς – Δυτική Θεσσαλονίκη και φέτος μαζί για το ΕΕΕΕΚ Κιλκίς

ΚΑΠΑΚΙΑ(1)

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και το πλαίσιο δράσης για το σχολικό έτος 2014-2015, αναφορικά με τη συνεργασία των Δ/νσεων του Κιλκίς και της Δυτικής Θεσσαλονίκης (σχετ. α) για τη συλλογή πλαστικών καπακιών και την ανταλλαγή τους με αναπηρικό αμαξίδιο (Πράξεις 8 & 9 ΣΣΝ/03-10-2014), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
1.Το ποσό του προϊόντος της Δυτικής Θεσσαλονίκης που έχει ανακυκλωθεί, για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2014, θα κατατεθεί υπέρ της δράσης της ΔΔΕ Κιλκίς.
2.Για το σχολικό έτος 2014-2015, η δράση θα έχει κοινό στόχο που θα αφορά στη συλλογή καπακιών με σκοπό την αγορά αμαξιδίου συγκεκριμένου τύπου για τις ανάγκες του ΕΕΕΕΚ Κιλκίς, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω σχολείο όχι μόνο συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό καπακιών (σχετ. β) αλλά και διέθεσε δυο αναπηρικά αμαξίδια απλού τύπου στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που έχει δημιουργηθεί στην ΔΔΕ Κιλκίς.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως το Γραφείο Π.Ε. της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης θα συντονίσει και για τη χρονιά αυτή τη δράση για την Δυτική Θεσσαλονίκη σε άμεση συνεργασία με τον κ. Κοψαχείλη Στυλιανό-Δ/ντή 1ου Ε.ΠΑΛ Ευόσμου, συμπλέοντας απόλυτα με τον κοινό στόχο. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν μέλη της συντονιστικής επιτροπής Κιλκίς (σχετ.γ.), κα Καρολίδου Σωτηρία και κα Τεχλικίδου Ελένη, μετά από συνεννόηση και συμφωνία ως προς τις προτάσεις με τα υπόλοιπα μέλη, ενώ από την Δυτική Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι ήταν η κα Μιχελάκη Δέσποινα, Υπεύθυνη Π.Ε. της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και ο κ. Κοψαχείλης Στυλιανός. Μένοντας πιστοί στο όραμα για μια εθελοντική δράση που θα λειτουργήσει πέρα από γεωγραφικά σύνορα και κοινωνικά στεγανά ανανεώθηκαν οι υποσχέσεις και ενδυναμώθηκε το αίσθημα της αλληλεγγύης.