Λειτουργία τοπικού θεματικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ότι για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 θα επαναλειτουργήσει το τοπικό θεματικό περιβαλλοντικό δίκτυο Αειφορική διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης

Άξονες:

  • Τοπικό περιβάλλον ως προνομιακό πεδίο εφαρμογών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  • Διάσταση του χρόνου στη θεώρηση του αστικού περιβάλλοντος
  • Φυσικό και δομημένο περιβάλλον στην έννοια της κληρονομιάς
  • Διάσωση, διαχείριση και ανάδειξη του τόπου ως σύνολο
  • Ανάδειξη της σχέσης πολιτισμικής κληρονομιάς και φυσικού περιβάλλοντος
  • Σύγχρονες και μελλοντικές καταστάσεις περιβάλλοντος σε σχέση με την ιστορική τους διάσταση
  • Τα μνημεία και η αναγκαιότητα ένταξης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το συγκεκριμένο δίκτυο συνοδεύεται από την έκδοση συλλογικού τόμου που βρίσκεται στην διάθεση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση προγραμμάτων ανάλογου περιεχομένου.

Στόχος του είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι τα μνημεία της φύσης και των πόλεων αποτελούν μια “σύνθεση” που εντάσσεται σ’ ένα παγκόσμιο περιβάλλον πέρα από γλωσσικές, θρησκευτικές, εθνολογικές και άλλες διαφορές διατηρώντας όμως την ειδοποιό διαφορά μιας επίκαιρης για την εποχή συγκυρίας.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα ανάλογου περιεχομένου να δηλώσουν την ένταξη ή την παραμονή τους για το σχολικό έτος 2017-2018 στην παρακάτω φόρμα:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το κινητό τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Ειδικότητα (απαραίτητο)

Σχολική μονάδα (απαραίτητο)

Διευθυντής σχολικής μονάδας (απαραίτητο)

Τίτλος προγράμματος που υλοποιείτε (απαραίτητο)

Αριθμός μαθητών (απαραίτητο)