Σεμινάριο Εικόνας και Ήχου. Υλικό

Έχει ολοκληρωθεί το σεμινάριο που έγινε στα πλαίσα του Δικτύου

«Ο κόσμος του ήχου και της εικόνας. Δεξιότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης»,

το οποίο έγινε σε συνεργασία με το KEΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσσαλονίκης (Κερκίρη Σ. και Τζελέπη Στ.).

Ο Σταμάτης Τζελέπης, Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δ. Θεσσαλονίκης, ήταν ο εισηγητής σε 4 από τις 6 συναντήσεις του σεμιναρίου:

«Λογισμικά ήχου και εικόνας – Από τη Θεωρία στην πράξη»

εκπαιδεύοντας 44 άτομα στα αντικείμενα moovieMaker και Audacity σε διπλές συνεδρίες.

Υλικό για επιπλέον μελέτη των αντικειμένων μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω links:

Οδηγός χρήσης moovie maker

και

Manual Audacity (Greek)