Μειοδοτικός Διαγωνισμός – Παράταση

Σχετ.: « Μειοδοτικός Διαγωνισμός – Παράταση »
Φ.23.1/8206 – 06/10/2014, ΣΣΝ ΔΔΕ Κιλκίς, «Μειοδοτικός Διαγωνισμός»
Στα πλαίσια της δράσης που υλοποιείται και αφορά στη συλλογή πλαστικών καπακιών με σκοπό την ανταλλαγή τους με αναπηρικό αμαξίδιο, λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, καλούμε τις ενδιαφερόμενες εταιρίες ανακύκλωσης πλαστικού να υποβάλουν προσφορές οι οποίες θα αποστέλλονται ταχυδρομικά σε φάκελο ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 141, τ.κ. 61100, στον 5ο όροφο στο Γραφείο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων , υπόψη κας Καρολίδου Σωτηρίας.
Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών παρατείνεται ως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Στο άνοιγμά τους που θα γίνει στο Γραφείο του Διευθυντή Εκπαίδευσης την Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον πενταμελούς επιτροπής, που έχει οριστεί σύμφωνα με το Φ.23.1/8108, 02/10/2014 της ΔΔΕ Κιλκίς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται.

Η Υπεύθυνη
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων

Σωτηρία Καρολίδου
Φιλόλογος – Θεολόγος

Ο Διευθυντής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Μ.Α. Φιλόλογος – Θεολόγος