Δίκτυα που λειτουργουν για τη σχολικη χρονια 2014-2014

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης ενός προγράμματος Π.Ε. θα βοηθηθείτε πολύ αν ενταχθείτε σε κάποιο σχετικό θεματικό δίκτυο. Τα θεματικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχουν τους παρακάτω στόχους:

Συνεργασία μεταξύ σχολείων διαφόρων περιοχών που υλοποιούν προγράμματα ίδιου θεματικού περιεχομένου

Επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε

Δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Επισκέψεις

Σε μια προσπάθειά μας να κάνουμε ευρύτερα γνωστά τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δεδομένου ότι παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων / εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει κάποιο πρόγραμμα δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο από αυτά επιχειρούμε μια συγκεντρωτική ομαδοποιημένη παρουσίασή τους. Περιοριζόμαστε στα δίκτυα για τα οποία λάβαμε κάποια σχετική ενημέρωση (αν κάποιο ΚΠΕ ή άλλος φορέας συντονίζει κάποιο θεματικό δίκτυο που δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογό μας, ας μας ενημερώσει και θα το προσθέσουμε άμεσα).