Βιωματικό σεμινάριο “Δημιουργία ιστοχώρου” Περιγραφή

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία site (ιστοχώρου) για τις ανάγκες επικοινωνίας – προβολής σχολικής μονάδας»

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσαλονίκης οργανώνει βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία site (ιστοχώρου) για τις ανάγκες επικοινωνίας – προβολής σχολικής μονάδας».

Με το πέρας του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • δημιουργούν το δικό τους ιστοχώρο ή τον ιστοχώρο της σχολικής μονάδας τους,
 • τροποποιούν εμφανισιακά τον ιστοχώρο τους,
 • προσθέτουν περιεχόμενο στον ιστοχώρο τους,
 • προσθέτουν διάφορα εργαλεία (widgets) στον ιστοχώρο τους.

Εκπαιδευτές: στελέχη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ. Θεσσαλονίκης, καθηγητές ειδικότητας ΠΕ19

Απαραίτητες δεξιότητες για συμμετοχή στο σεμινάριο:

 • Βασική χρήση windows
 • Χρήση Word: γράψιμο / αποθήκευση / διαμόρφωση κειμένου, αντιγραφή-επικόλληση, εισαγωγή εικόνας
 • Καλή χρήση Internet και e-mail

Επιθυμητέςγνώσεις

 • Πιστοποίηση Β’ Επιπέδου

Θεματολογία του σεμιναρίου:

 • Βασικές έννοιες: web-server, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
 • Δημιουργία ιστοχώρου με το CMS wordpress,
 • Εξοικείωση με το διαχειριστικό περιβάλλον του ιστοχώρου,
 • Δημιουργία κατηγοριών, συνδέσμων, σχολίων, αναρτήσεων,
 • Δημιουργία σελίδων π.χ. Νέων, Εκδηλώσεων κ.λπ.,
 • Εισαγωγή widgets: ημερολόγιο, καιρός κ.λπ.,
 • Ρύθμιση παραμέτρων ιστοχώρου,
 • Εφαρμογή ιστοχώρου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.