Οδηγίες αποστολής εργασίας στο 7ο Μαθητικό Συνέδριο

Για την καλύτερη διοργάνωση του 7ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε / επισημάνουμε τα εξής:

 • Η Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Εισηγήσεων είναι 9 Μαρτίου 2015.Εισηγήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 9 Μαρτίου δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική επιτροπή.
 • Οι εισηγήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email stzelepi@sch.gr με θέμα “Αποστολή Εισήγησης για το 7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής”.
 • Κάθε εισήγηση πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:
 • Να αποτελείται από 4-6 σελίδες A4 σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://www.math-syn-pli.gr
 • Να ονομασθεί ως εξής:όνομα Σχολείου_Αύξων αριθμός εργασίας.doc, (π.χ gymnasio_kopanou_1.docx)
 • Παρακαλείσθε να ανεβάσετε σε ένα link της αρεσκείας σας, π.χ. dropbox, την εργασία σας σε μορφή zip στην οποία να περιέχονται όλα τα αρχεία αυτής, δηλαδή το powerpoint και ενδεχομένως άλλα συνοδευτικά αρχεία που κρίνετε εσείς απαραίτητο (π.χ. έργα σε Scratch).
  Το αρχείο *.zip θα ονομασθεί και αυτό ως εξής: όνομα Σχολείου _Αύξων αριθμός εργασίας.zip.
 • Στη συνέχεια, παρακαλείσθε μέχρι τη Δεύτερα 30 Μαρτίου 2015 να συμπληρώσετε την αίτηση που βρίσκεται στο: http://dide-v.thess.sch.gr/plinet/school-conference-2015/

 • Στην αίτηση αυτή θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. Ειδικά, στο πεδίο URL της αίτησης θα βάλετε το link όπου έχετε ανεβάσει την εργασία σας.
 • Φροντίστε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσσαλονίκης plinetv@sch.gr να έχει τα δικαιώματα για να κατεβάσει την εργασία από το link που θα τους δώσετε.
 • Δεν θα στείλετε CD στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσσαλονίκης με την εργασία σας.
 • List item

Για οτιδήποτε χρειαστείτε θα βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Από την εμπειρία μας με τα σχολικά εργαστήρια, αλλά και από προτάσεις συναδέλφων που κάνουν πλήρη χρήση του εργαστηρίου ...