Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Σχεδιάζω τη γειτονιά μου»

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ) πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο τη Δευτέρα 23-10-2017 και ώρες 17.00 – 21:00 με τίτλο «Σχεδιάζω τη γειτονιά μου». Το σεμινάριο υλοποιείται σε συνεργασία με το Παράρτημα Κ. Μακεδονίας της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Περιγραφή: Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της ενασχόλησης του ΚΠΕ με την εκπαίδευση για το αστικό περιβάλλον: αειφορία, ποιότητα ζωής, ενεργό πολιτειότητα. Το σεμινάριο – εργαστήριο στοχεύει στην ενημέρωση των Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την προσέγγιση και τη μεθοδολογία του συμμετοχικού σχεδιασμού του δημόσιου χώρου (placemaking) καθώς και στην παρουσίαση και βιωματική εφαρμογή βασικών εργαλείων του. Το σεμινάριο – εργαστήριο περιλαμβάνει: 1. Εισαγωγή και γνωριμία με την έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού του δημόσιου χώρου (placemaking): ιστορική εξέλιξη, θεωρητικές βάσεις και βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο. 2. Εφαρμογή του βασικού μεθοδολογικού εργαλείου στο πεδίο 3. Συζήτηση και Παρατηρήσεις: η ένταξη του συμμετοχικού σχεδιασμού του δημόσιου χώρου (placemaking) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν και εφαρμοστούν είναι αποτέλεσμα διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας όπως το “Project for Public Spaces” (www.pps.org) και το “The City at Eye Level” (www.thecityateyelevel.com), ενώ θα πλαισιωθούν από συμπληρωματικά εργαλεία και παρατηρήσεις των συντονιστριών του προγράμματος “Tópio: Creative Placemaking for Young Community Leaders” (www . topioplacemaking . tumblr . com) από την εφαρμογή της μεθοδολογίας με μαθητές του 19ου Λυκείου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα τα στοιχεία του σεμιναρίου έχουν ως εξής: Τίτλος: «Σχεδιάζω τη γειτονιά μου». Χρόνος υλοποίησης: Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 17:00 – 21:00. Τόπος υλοποίησης: 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. Γ. Παπανδρέου & Θ. Σοφούλη Απευθύνεται: Σε 48 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης (12 εκπαιδευτικοί από κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης). Θα δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν την τρέχουσα σχολική χρονιά πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την πόλη ή τη γειτονιά και να ενταχθούν στο δίκτυο που συντονίζει το ΚΠΕ «Βιώσιμη Πόλη. Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία». Πρόγραμμα σεμιναρίου: Το πρόγραμμα του σεμιναρίου διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 17:00 – 17:15 Εγγραφές
17.15 – 17.30
Σύνδεση των στόχων του σεμιναρίου με τα προγράμματα, τις δράσεις για μαθητές και το δίκτυο του ΚΠΕ. Χρυσούλα Αθανασίου, Κώστας Στυλιάδης (ΚΠΕ)
17.30 – 18:00
Εισαγωγή και γνωριμία με τον συμμετοχικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου (Placemaking): ιστορική εξέλιξη, θεωρητικές βάσεις και βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο: παρουσίαση Ολυμπία Δάτση, Σύμβουλος Νέων, Εκπαιδεύτρια στη μη τυπική μάθηση & Βίβιαν Δούμπα, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχανικός, Placemaker
18:00 – 19:00
Εργασία σε ομάδες, για την εφαρμογή του βασικού εργαλείου του Placemaking στο πεδίο της πόλης: εφαρμογή της μεθοδολογίας και εργαλείων της σε έναν ελεύθερο/δημόσιο χώρο κοντά στον τόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου. Ολυμπία Δάτση, Βίβιαν Δούμπα (εισηγήτριες) Χρυσούλα Αθανασίου, Νικολέτα Ριφάκη, Γιώργος Σλαυκίδης, Κώστας Στυλιάδης, Γιώργος Υφαντής (Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ) 19:00 – 19:15 Διάλλειμα 19:15 – 19:45 Παρουσίαση εργασιών των ομάδων
19:45 – 20:15
Συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου με τους μαθητές του 19ου Λυκείου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος “Tópio: Creative Placemaking for Young Community Leaders”. Ολυμπία Δάτση, Βίβιαν Δούμπα
20:15 – 21:00
Συζήτηση και Παρατηρήσεις: η ένταξη του Placemaking στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ) Αξιολόγηση και λήξη.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στον σύνδεσμο

https://tinyurl.com/topio14  μέχρι τις 13/10/2017.