Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνει ότι το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου προτίθεται να επαναλειτουργήσει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με θέμα:
«Το Σεισμικό Τόξο που μας … ενώνει»
και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη αίτηση και προσκομίζοντάς την με διαβιβαστικό στο Γραφείο Περιβαλλοντικής. Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο δίκτυο κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 παρακαλούνται να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους δηλώνοντας ότι συνεχίζουν να είναι ενταγμένες στο δίκτυο συμπληρώνοντας την παραπάνω αίτηση.
Επισημαίνουμε ότι τα θεματικά δίκτυα υποστηρίζονται επιστημονικά και παιδαγωγικά από τα ΚΠΕ, για όσους εκπονούν ομοθεματικά προγράμματα, βοηθώντας μ’ αυτό τον τρόπο στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Επίσης τα σχολεία που είναι ενταγμένα σε αυτά έχουν προτεραιότητα στις επισκέψεις των περιβαλλοντικών ομάδων τους και οι εκπαιδευτικοί στα σεμινάρια τους.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου ,στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ www.kpezakyn.gr και στο τηλέφωνο 2695053417.