Πρόσκληση συμμετοχής

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας Γιαννιτσών στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και σε υποστήριξη/εφαρμογή του Προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου», με την ιδιότητα του συντονιστικού φορέα α) των Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Απορρίμματα: Τα χρήσιμα… «άχρηστα» και «Νερό & Βιώσιμη Ανάπτυξη», β) της Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής «Σχολικοί Κηπουροί»,
i) προτίθεται να πραγματοποιήσει θεματικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με τίτλο «ΦωτογραφίΖΩΝΤΑΣ…στιγμές αειφορίας».
Βασικός στόχος του σεμιναρίου θα είναι, με εργαλείο τη φωτογραφική μηχανή και τη φωτογραφία, η καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς για ατομική και συλλογική δράση και μέσω αυτών στους μαθητές τους, ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα των τελευταίων για γνώση, μάθηση και συνεργασία. Παράλληλα θα βοηθηθεί η εισαγωγή της αισθητικής αγωγής στην εκπαίδευση.
Το σχεδιαζόμενο σεμινάριο θα αναπτυχθεί στους χώρους του ΚΠΕ και στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας, από 5-7 Δεκεμβρίου 2014.
Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν:
Α. Κατά προτεραιότητα,
o οι εκπαιδευτικοί-μέλη των ανωτέρω Δικτύων και της ηλεκτρονικής κοινότητας (ΗΚΠΜ), οι οποίοι θα εξακολουθήσουν και την τρέχουσα χρονιά να πραγματοποιούν πολύμηνο ομοθεματικό πρόγραμμα ΠΕ,
o τα συνεργαζόμενα στελέχη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα (ΕΘΔ) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, δηλαδή, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων/Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ, καθώς και
o τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών και των Παιδαγωγικών Ομάδων των συγκεκριμένων Δικτύων.
Β. Ακολούθως,
1. στελέχη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα οποία με γραπτή δήλωσή τους (φόρμες διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ, επιλογή Εθνικό Δίκτυο) θα γνωστοποιήσουν στο ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με αυτό, υποστηρικτικά προς τα ΕΘΔ του και την ΔΚΠ.
2. οι εκπαιδευτικοί που με γραπτή δήλωσή τους θα μας γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν πολύμηνο πρόγραμμα ΠΕ, την τρέχουσα σχολική χρονιά, στη θεματική των ΕΘΔ του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών και ταυτόχρονα να ενταχθούν σε ένα τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα Δίκτυα ή και την ΔΚΠ.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθεί α) παιδαγωγική και θεματική προσέγγιση της ΠΕ με εφαρμογή στη θεματική περιοχή των προαναφερόμενων Δικτύων και της ΔΚΠ, β) εργαστήρια και δράσεις στο πεδίο.
Το Κ.Π.Ε Έδεσσας Γιαννιτσών προτίθεται να καλύψει από τη Διαχειριστική Επιτροπή του ή και το Τεχνικό Δελτίο του i)τα έξοδα διαμονής και διατροφής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Δικτύων, ενώ τα έξοδα μετακίνησής τους θα καλυφθούν από ίδιους πόρους, ii)τα έξοδα διαμονής και διατροφής των εκπροσώπων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των οποίων τα έξοδα μετακίνησης, όπου είναι δυνατόν, θα καλυφθούν από σχετικούς ΚΑΕ που τηρούνται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε διαφορετική περίπτωση από δικούς τους πόρους, iii)τα έξοδα διατροφής των εκπροσώπων των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, των οποίων η δαπάνη διαμονής και μετακίνησής τους θα βαρύνει το Τεχνικό Δελτίο ή τη Διαχειριστική Επιτροπή των Κέντρων τους iv)τα έξοδα των μελών των συντονιστικών επιτροπών -πλην μελών ΠΟ ΚΠΕ- (μετακίνησης, διαμονής και διατροφής) και v)τα έξοδα των εισηγητών-επιστημονικών συνεργατών (αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής) που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο.
Προσκαλούμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παρόν επιμορφωτικό σεμινάριο να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν, μέχρι τις 24-10-2014, στο ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών (οι εκπαιδευτικοί σχολείων, μέχρι τις 23-10-2014, στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων/Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της οικείας Δ/νσης και στη συνέχεια μέσω αυτού στο Κέντρο μας έως τις 24-10-2014), αρχικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@kpe-edess.pel.sch.gr) και στη συνέχεια με συμβατικό.

ii) Σας ενημερώνει ότι, κάτω από τον συντονισμό του, λειτουργεί η ψηφιακή Κοινότητα των Σχολικών Κηπουρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://blogs.sch.gr/schoolgardens/.
Η Διαδικτυακή Κοινότητα των Κηπουρών, όπως θα την ονομάζουμε χάριν συντομίας, έχει τίτλο “Σχολικοί Κηπουροί” και είναι ο χώρος όπου εκπαιδευτικοί της τυπικής εκπαίδευσης και ομάδες των σχολικών κηπουρών επικοινωνούν, συνεργάζονται, μαθαίνουν και προβάλουν το έργο τους στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
Σκοπός της επιστολής αυτής είναι να ενημερώσει τις ομάδες των σχολικών κηπουρών για τη συνέχιση λειτουργίας της διαδικτυακής Κοινότητας για την τρέχουσα σχολική χρονιά, όπως επίσης και για τα πρώτα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε αυτήν και να γίνει μέλος της.
Η διαδικτυακή Κοινότητά μας αναμένεται να διαμορφώνεται με τρόπο δυναμικό μέσα από την συνεισφορά σε περιεχόμενο και την αλληλεπίδραση των μελών της, παλιών και νέων. Τα πρώτα βήματα για να εγγραφείτε στην Κοινότητα είναι:
Προϋπόθεση, να έχετε κωδικό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του υπερσυνδέσμου http://blogs.sch.gr/ . Στη συνέχεια θα υποβάλλετε το αίτημα ένταξής σας στην Κοινότητα με βάση τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφό μας. Σύντομα θα επιβεβαιωθεί η ένταξή σας από τους συντονιστές της και πλέον ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στις λειτουργίες της ομάδας και του ιστολογίου την επόμενη φορά που θα συνδεθεί. Προτείνουμε να συμμετέχει τουλάχιστον ο συντονιστής εκπαιδευτικός πολύμηνου προγράμματος αναφορικά με τους σχολικούς κήπους, τη διατροφή ή την αυτάρκεια από κάθε σχολείο. Οι μαθητές που διαθέτουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο επίσης μπορούν να γίνουν μέλη. Σας αναμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία, ώστε η διαδικτυακή Κοινότητα των «Σχολικών Κηπουρών» να αποτελεί τον κοινό μας «κήπο»!