Περιβαλλοντικές Δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου και το συντονιστικό ΚΠΕ Κ. Μακεδονίας-ΚΠΕ Αρναίας, προκηρύσσουν για τα σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης, Διαγωνισμό Αφίσας για το σχολικό έτος 2014-15 με θέμα «Περιβαλλοντικές Δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο». Η προκήρυξη του διαγωνισμού εντάσσεται στις δράσεις της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014-15, σύμφωνα με τα αρ. πρ. 12343/Γ7/03-09-13 και αρ. πρ. 155393/Γ7/29-09-14 έγγραφα του ΥΠΑΙΘ.
Ο Διαγωνισμός στοχεύει να παροτρύνει τη σχολική κοινότητα σε δράσεις για το περιβάλλον, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να αποτυπωθούν σε αφίσα που θα τις προβάλει. Η κατάθεση της αφίσας θα γίνεται, ηλεκτρονικά και σε εκτυπωμένη μορφή, στο αντίστοιχο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους (έως 15 Μαΐου 2015). Η βράβευση της καλύτερης αφίσας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2015-16. Η Επιτροπή η οποία θα κρίνει τις αφίσες θα συγκροτηθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου σας.