Διαγωνισμός Φωτογραφίας και Βίντεο με θέμα “Το μέλλον που θέλουμε –βιώσιμη διαχείριση πόρων”

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνει σχετικά με τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας και Βίντεο που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ανατολική Α.Ε. με θέμα: “Το μέλλον που θέλουμε –βιώσιμη διαχείριση πόρων”.

Οι θεματικές ενότητες του διαγωνισμού αφορούν στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον και στις ανθρώπινες δραστηριότητες και ο στόχος της δράσης είναι η κινητοποίηση και η συμμετοχή των νέων στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής στις πόλεις με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία.

Η διάρκεια του διαγωνισμού από 10 Ιανουαρίου ως 31 Μαρτίου 2017.

Οι όροι του διαγωνισμού παρακάτω: