Επιμορφωτική ημερίδα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει σε συνεργασία με τη ΔΠΕ Δυτ Θεσσαλονίκης- Τμήμα Περιβαλλοντικής επιμορφωτική ημερίδα στο πλαίσιο λειτουργίας του Τοπικού Δικτύου Π.Ε «Ενημερώνομαι, ανακυκλώνω, σκέφτομαι τον συνάνθρωπο» με θέμα:

«Διαχείριση απορριμμάτων-προώθηση λύσεων σε ζητήματα πρόληψης και μείωσης απορριμμάτων, αποβλήτων τροφίμων και στερεών αποβλήτων»

την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρες 16.00΄-18.00’ μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δ/νσης Δ.Ε Δυτ. Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 22).

Η θεματική στηρίζεται στους άξονες: διαχείριση απορριμμάτων ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων τροφίμων και στερεών αποβλήτων.

Η Ημερίδα αφορά στην παρουσίαση του Τοπικού Δικτύου «Ενημερώνομαι, ανακυκλώνω, σκέφτομαι τον συνάνθρωπο», καθώς και στην παρουσίαση των δράσεων της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης και του Φορέα Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα ΠΕ αντιστοίχου περιεχομένου ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη θεματική της διαχείρισης των απορριμμάτων-ανακύκλωσης κατά την υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο μέλλον.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης και της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, ιδέες-προτάσεις για ανακύκλωση και εκπαιδευτική αξιοποίησή της μέσα στη τάξη, το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης και μείωσης αποβλήτων τροφίμων-εξοικονόμησης πόρων, καθώς και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Οι αιτήσεις κατατίθενται  μέχρι και την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.                                         

Αγαπητοί φίλοι κάντε αίτηση για την ημερίδα:

«Διαχείριση απορριμμάτων-προώθηση λύσεων σε ζητήματα πρόληψης και μείωσης απορριμμάτων, αποβλήτων τροφίμων και στερεών αποβλήτων»

στην παρακάτω φόρμα:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Σχολική μονάδα (απαραίτητο)

Ειδικότητα (απαραίτητο)