Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει.
Η νέα ιστοσελίδα είναι http://dide-v.thess.sch.gr/